Farebeskrivelse

kodeliste

Kartverket Erstattet

Ekstern kodeliste : Farebeskrivelse
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Stor trafikk Stor trafikk
Mørkt Mørkt
Søppel/hærverk Søppel/hærverk
Skumle mennesker Skumle mennesker
Annet Annet
Verdi Navn Beskrivelse
Stor trafikk
Mørkt
Søppel/hærverk
Skumle mennesker
Annet
Name Description Code value
Stor trafikk
Mørkt
Søppel/hærverk
Skumle mennesker
Annet

Vis Farebeskrivelse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1