SkolensBruk SKOLENSBRUK

kodeliste

Kartverket Erstattet

Ekstern kodeliste : SkolensBruk
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fri lek Fri lek
Tur Tur
Kroppsøving Kroppsøving
Naturfag Naturfag
Annet Annet
Verdi Navn Beskrivelse
Fri lek
Tur
Kroppsøving
Naturfag
Annet
Name Description Code value
Fri lek
Tur
Kroppsøving
Naturfag
Annet

Vis SkolensBruk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1