Barnetråkk

Kartverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 3 av 3

BarnetråkkAggregerteData-20230901 produktspesifikasjon

Datamodell for Barnetråkk aggregerte data. Aggregert datasett er en heksagon rutenett representasjon av punkt og linje registeringer i Barnetråkk.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\BarnetråkkAggregerteData-20230901

Utkast

20230901


Barnetråkk produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk

Erstattet

20160318


Barnetråkk produktspesifikasjon

Datamodell for Barnetråkk. Barnetråkk inneholder data om barna sitt nærmiljø og er registrert av skoleelever. Data omfatter veier barn bruker til skole- og fritidsaktiviteter, samt informasjon om steder barn bruker til fritidsaktiviteter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk

Gyldig

20221001