BarnevegType

kodeliste

Kartverket Erstattet

Ekstern kodeliste : BarnevegType
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fritidsveg Fritidsveg
Skoleveg Skoleveg
Verdi Navn Beskrivelse
Fritidsveg
Skoleveg
Name Description Code value
Fritidsveg
Skoleveg

Vis BarnevegType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1