Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_932794AD_1D1A_4b2e_9CA6_7D6A4819CBA9;Hovedmodell;;diagram;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk EAID_AFF205D5_5C4B_4a2d_B9EB_9848779B574E;Kodelister og datatyper;;diagram;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk EAID_1A00551F_AFAC_4818_93D1_C7B3A3AA9EB1;Barneveg;Barns skoleveg med vurderinger om faregrad;objekttype;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk EAID_6CAABB29_A37B_49b6_BEEC_99DC733840FE;Barnelekområde;område hvor barn og ungdom leker og oppholder seg;objekttype;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk EAID_DD9E58E3_E6B4_411e_9157_A97CE0CFF894;Skolebruksområde;område skolen bruker til uteundervisning.;objekttype;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk EAID_F622D1F4_700F_4a7c_9624_764FE806CCF2;BarnetråkkGenerell;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper;objekttype;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk EAID_6A4FCD47_6DF2_40fa_ACBA_31E85B5B370C;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk EAID_113504D9_D191_459d_8F10_531D665EBF50;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. -- Definition - - numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that municipality number always consists of 4 digits, i.e. sometimes with leading zero. Municipality is used for establishing relations to a number of other registers which also use 4 digits.;kodeliste;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk EAID_55871798_4A99_4b15_BE71_A451E3484D11;Sommerbruk;Aktiviteter som foregår hovedsaklig sommerstid;kodeliste;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk EAID_758DBD43_9459_4629_8D2F_DC94E1133DA5;SkolensBruk;;kodeliste;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk EAID_85A97CDD_23FA_4ff2_A54D_C772512AD408;Farebeskrivelse;;kodeliste;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk EAID_8F1A8E16_5976_48b5_BF64_5B4D0C647E29;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk EAID_A64D6459_1CF4_4845_A64E_7DA04A110AF2;Vinterbruk;;kodeliste;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk EAID_AC1B9FBE_919A_4fa8_8BA7_17F983A4C1C1;JaNei;;kodeliste;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk EAID_C9773892_691C_4fbb_827C_BDC898636274;ÅrstidType;Klassifisering av årstider;kodeliste;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk EAID_FBFDC93C_1857_4a07_8451_0B03990CE872;BarnevegType;;kodeliste;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk EAID_1A00551F_AFAC_4818_93D1_C7B3A3AA9EB1;barnevegType;;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\Barneveg EAID_1A00551F_AFAC_4818_93D1_C7B3A3AA9EB1;lokalisering;;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\Barneveg EAID_1A00551F_AFAC_4818_93D1_C7B3A3AA9EB1;fare;;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\Barneveg EAID_1A00551F_AFAC_4818_93D1_C7B3A3AA9EB1;farebeskrivelse;;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\Barneveg EAID_6A4FCD47_6DF2_40fa_ACBA_31E85B5B370C;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\Posisjonskvalitet EAID_6A4FCD47_6DF2_40fa_ACBA_31E85B5B370C;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\Posisjonskvalitet EAID_6CAABB29_A37B_49b6_BEEC_99DC733840FE;lokalisering;;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\Barnelekområde EAID_6CAABB29_A37B_49b6_BEEC_99DC733840FE;navn;Navn som området benevnes med av barna/ungdommene;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\Barnelekområde EAID_6CAABB29_A37B_49b6_BEEC_99DC733840FE;årstid;;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\Barnelekområde EAID_6CAABB29_A37B_49b6_BEEC_99DC733840FE;sommerbruk;;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\Barnelekområde EAID_6CAABB29_A37B_49b6_BEEC_99DC733840FE;vinterbruk;;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\Barnelekområde EAID_6CAABB29_A37B_49b6_BEEC_99DC733840FE;annenBruk;;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\Barnelekområde EAID_DD9E58E3_E6B4_411e_9157_A97CE0CFF894;antallBrukere;;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\Skolebruksområde EAID_DD9E58E3_E6B4_411e_9157_A97CE0CFF894;lokalisering;;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\Skolebruksområde EAID_DD9E58E3_E6B4_411e_9157_A97CE0CFF894;navn;Navn som området benevnes med av barna/ungdommene;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\Skolebruksområde EAID_DD9E58E3_E6B4_411e_9157_A97CE0CFF894;skolensBruk;;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\Skolebruksområde EAID_DD9E58E3_E6B4_411e_9157_A97CE0CFF894;årstid;;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\Skolebruksområde EAID_DD9E58E3_E6B4_411e_9157_A97CE0CFF894;annenBruk;;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\Skolebruksområde EAID_F622D1F4_700F_4a7c_9624_764FE806CCF2;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\BarnetråkkGenerell EAID_F622D1F4_700F_4a7c_9624_764FE806CCF2;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\BarnetråkkGenerell EAID_F622D1F4_700F_4a7c_9624_764FE806CCF2;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\BarnetråkkGenerell EAID_F622D1F4_700F_4a7c_9624_764FE806CCF2;digitaliseringsmålestokk;kartmålestokk registreringene/ datene er hentet fra/ registrert på Eksempel: 1:50 000 = 50000.;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\BarnetråkkGenerell EAID_F622D1F4_700F_4a7c_9624_764FE806CCF2;kommune;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\BarnetråkkGenerell