ÅrstidType ÅRSTIDTYPE

kodeliste

Kartverket Erstattet

Klassifisering av årstider
Ekstern kodeliste : ArstidType
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Sommer Sommer
Vinter Vinter
Helårs Helårs
Verdi Navn Beskrivelse
Sommer
Vinter
Helårs
Name Description Code value
Sommer
Vinter
Helårs

Vis ÅrstidType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1