Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 22 av 22

Akvakultur - Lokaliteter produktspesifikasjon

Akvakulturlokaliteter

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakultur - Lokaliteter

Erstattet

20160510


Fjordlinjer - Kysttorskregulering produktspesifikasjon

Fjordlinjene markerer grenser for hvor nært kysten fartøy over 15 meter kan fiske etter torsk. Gjelder fra og med Varangerfjorden til N 62º Nord. For mer informasjon se "Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62º N."

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Fjordlinjer - Kysttorskregulering

Erstattet

20160816


Korallrev - Forbudsområder produktspesifikasjon

områder med korallrev hvor det er forbud mot å drive fiske i nærheten av, vedtatt i Forskrift om endring om utøvelse av fisket i sjøen, §66 annet ledd. Formålet er å beskytte korallrev.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Korallrev - Forbudsområder

Erstattet

20160513


Akvakulturlokaliteter produktspesifikasjon

Akvakulturlokaliteter

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter

Erstattet

20170601


Akvakulturlokaliteter produktspesifikasjon

Akvakulturlokaliteter

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter

Gyldig

20210501


Fiskeplasser - Aktive redskap produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Fiskeplasser - Aktive redskap

Erstattet

20160510


Fiskeplasser - Passive redskap produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Fiskeplasser - Passive redskap

Erstattet

20160510


Fiskeplasser Redskap produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Fiskeplasser Redskap

Erstattet

20170601


Fiskeplasser Redskap produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Fiskeplasser Redskap

Gyldig

20220404


Fjordlinjer-Kysttorskregulering produktspesifikasjon

Fjordlinjene markerer grenser for hvor nært kysten fartøy over 15 meter kan fiske etter torsk. Gjelder fra og med Varangerfjorden til N 62º Nord. For mer informasjon se "Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62º N."

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Fjordlinjer-Kysttorskregulering

Gyldig

20170601


Gyteområder produktspesifikasjon

Områder hvor det blir fanget gytefisk. Opplysningene er basert på intervju av fiskere

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Gyteområder

Gyldig

20170601


Gyteområder produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Gyteområder

Erstattet

20160510


Korallrev forbudsområder produktspesifikasjon

områder med korallrev hvor det er forbud mot å drive fiske i nærheten av, vedtatt i Forskrift om endring om utøvelse av fisket i sjøen, §66 annet ledd. Formålet er å beskytte korallrev.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Korallrev forbudsområder

Gyldig

20170601


Låssettingsplasser produktspesifikasjon

En låssettingsplass er et arealavgrenset område nær strandlinjen hvor fisk oppbevares i not/notinnhengning til den er klar for levering

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser

Erstattet

20170601


Låssettingsplasser produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser

Erstattet

20160510


Låssettingsplasser produktspesifikasjon

En låssettingsplass er et arealavgrenset område nær strandlinjen hvor fisk oppbevares i not/notinnhengning til den er klar for levering

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser

Gyldig

20210301


Nasjonale laksefjorder produktspesifikasjon

Nasjonale laksefjorder er fjorder hvor der er restriksjoner for oppdrett av laksefisk. Formålet med nasjonale laksefjorder er å gi et utvalg av de viktigste villaksbestandene i Norge en særlig beskyttelse mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og mot oppdrettsvirksomhet i de nærliggende fjord- og kystområdene. -- Definition -- National Salmon fjords data shows fjords which have in place restrictions for breeding of salmon. The reasoning behind this data is to give protection to a selection of the most important salmon areas in Norway against fish farming or other activities which could affect these watercourses.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Nasjonale laksefjorder

Erstattet

20170601


Nasjonale laksefjorder produktspesifikasjon

Nasjonale laksefjorder er fjorder hvor der er restriksjoner for oppdrett av laksefisk. Formålet med nasjonale laksefjorder er å gi et utvalg av de viktigste villaksbestandene i Norge en særlig beskyttelse mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og mot oppdrettsvirksomhet i de nærliggende fjord- og kystområdene. -- Definition -- National Salmon fjords data shows fjords which have in place restrictions for breeding of salmon. The reasoning behind this data is to give protection to a selection of the most important salmon areas in Norway against fish farming or other activities which could affect these watercourses.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Nasjonale laksefjorder

Gyldig

20181101


Nasjonale laksefjorder produktspesifikasjon

Nasjonale laksefjorder er fjorder hvor der er restriksjoner for oppdrett av laksefisk. Formålet med nasjonale laksefjorder er å gi et utvalg av de viktigste villlaksbestandene i Norge en særlig beskyttelse mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og mot oppdrettsvirksomhet i de nærliggende fjord- og kystområdene. -- Definition -- National Salmon fjords data shows fjords which have in place restrictions for breeding of salmon. The reasoning behind this data is to give protection to a selection of the most important salmon areas in Norway against fish farming or other activities which could affect these watercourses.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Nasjonale laksefjorder

Erstattet

20151124


Tarehøstefelt produktspesifikasjon

Tarehøsteområder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Tarehøstefelt

Erstattet

20170601


Tarehøstefelt produktspesifikasjon

Tarehøsteområder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Tarehøstefelt

Gyldig

20181101


Tare - høstefelt produktspesifikasjon

Tarehøsteområder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Tare - høstefelt

Erstattet

20151124