Fjordlinjer-Kysttorskregulering

Fiskeridirektoratet Gyldig 20170601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Fjordlinjene markerer grenser for hvor nært kysten fartøy over 15 meter kan fiske etter torsk. Gjelder fra og med Varangerfjorden til N 62º Nord. For mer informasjon se "Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62º N."

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Fjordlinjer-Kysttorskregulering/20170601

Viser treff 1 - 14 av 14

Fjordlinjer objekttype

Fjordlinjer er trukket mellom FjordlinjerPunkt


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


FjordlinjerPunkt objekttype

Punkt som brukes i avgrensnng er basert på forskrift


Lovreferanse datatype

henviser til fastsettings- eller lovinformasjon


IdentifikasjonPunkt datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


ForskriftsReferanse datatype

henviser til forskrift


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


IdentifikasjonLinje datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


LovbestemteLokaleRegler datatype

Hvilken regel gjelder for dette objektet/område/stedet


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based