Korallrev forbudsområder

Fiskeridirektoratet Gyldig 20170601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: områder med korallrev hvor det er forbud mot å drive fiske i nærheten av, vedtatt i Forskrift om endring om utøvelse av fisket i sjøen, §66 annet ledd. Formålet er å beskytte korallrev.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/KorallrevForbud/20170601

Viser treff 1 - 12 av 12

KorallrevGrense objekttype

avgrensning av område med korallrev som det er forbud mot å drive fiske i nærheten av


Korallrev objekttype

korallrev hvor det er forbud mot å drive fiske i nærheten av, vedtatt i Forskrift om endring om utøvelse av fisket i sjøen, §66 annet ledd.


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


ForskriftsReferanse datatype

henviser til forskrift


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


TypeVern kodeliste

type fiskeri-ressursområde -- Definition - - type of fishery resource area


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based