Nasjonale laksefjorder

Fiskeridirektoratet Gyldig 20181101

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Nasjonale laksefjorder er fjorder hvor der er restriksjoner for oppdrett av laksefisk. Formålet med nasjonale laksefjorder er å gi et utvalg av de viktigste villaksbestandene i Norge en særlig beskyttelse mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og mot oppdrettsvirksomhet i de nærliggende fjord- og kystområdene. -- Definition -- National Salmon fjords data shows fjords which have in place restrictions for breeding of salmon. The reasoning behind this data is to give protection to a selection of the most important salmon areas in Norway against fish farming or other activities which could affect these watercourses.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/NasjonaleLaksefjorder/20181101

Viser treff 1 - 11 av 11

Laksefjord objekttype

Nasjonale laksefjorder er fjorder hvor der er restriksjoner for oppdrett av laksefisk. Formålet med nasjonale laksefjorder er å gi et utvalg av de viktigste villlaksbestandene i Norge en særlig beskyttelse mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og mot oppdrettsvirksomhet i de nærliggende fjord- og kystområdene. -- Definition -- National Salmon fjords data shows fjords which have in place restrictions for breeding of salmon. The reasoning behind this data is to give protection to a selection of the most important salmon areas in Norway against fish farming or other activities which could affect these watercourses.


LaksefjordGrense objekttype

avgrensning av laksefjord område -- Definition -- boundary for salmon fjord area


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid. -- Definition -- unique identification


Region kodeliste

Regioner hvor laksjefjorder er lokalisert -- Definition -- Regions with important salmon stocks


Runde kodeliste

runde (1 eller 2) -- Definition -- round (1 or 2)


Fylkesnavn kodeliste

navn til fylker