DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 12 av 12

Brannstasjoner produktspesifikasjon

Datasettet viser alle brannstasjoner og brannvesenets depoter i Norge. Målsettingen med stedfestingen er å stedfeste til riktig bygning, men kvaliteten kan variere. Egenskapsinformasjon og oppdatering er basert på innrapportering fra landets brannvesen til DSB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner

Gyldig

20160315


Tilfluktsrom - offentlige produktspesifikasjon

Offentlige tilfluktsrom stedfestet som punkt til den bygningen som tilfluktsrommet ligger i eller til inngangen til tilfluktsrom i fjell o.l.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Tilfluktsrom - offentlige

Gyldig

20191001


Brannalarmsentraler produktspesifikasjon

Datasettet viser lokalisering av brannalarmsentralene ("110-sentralene") i Norge og deres distrikter. Norge har i dag 24 brannalarmsentraler som mottar meldinger om brann og ulykker på vegne av landets brannvesen. Sentralene er stedfestet til bygning.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannalarmsentraler

Erstattet

20160315


Brannalarmsentraler produktspesifikasjon

Datasettet viser lokalisering av brannalarmsentralene ("110-sentralene") i Norge og deres distrikter. Norge har i dag 24 brannalarmsentraler som mottar meldinger om brann og ulykker på vegne av landets brannvesen. Sentralene er stedfestet til bygning.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannalarmsentraler

Gyldig

20171010


Eksplosivanlegg produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg

Gyldig

20170303


Eksplosivanlegg produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg

Utkast

20231015


Anlegg med farlig stoff produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff

Gyldig

20170303


Anlegg med farlig stoff produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff

Utkast

20231015


InterkommunaleBrannvesen produktspesifikasjon

Brannvesen som omfatter mer enn en kommune

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\InterkommunaleBrannvesen

Gyldig

20170901


Sivilforsvarsdistrikter produktspesifikasjon

Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs og er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sivilforsvaret er organisert i 20 distrikter, med 22 distriktskontor. Datasettet viser distriktsinndelingen og lokaliseringen av distriktskontorene, dessuten lokalisering av sivilforsvarets skole. Distriktsinndelingen følger kommunegrenser. Enhetene er stedfestet til riktig bygning eller område med bygninger.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter

Erstattet

20160315


Sivilforsvarsdistrikter produktspesifikasjon

Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs og er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sivilforsvaret er organisert i 20 distrikter. Datasettet viser distriktsinndelingen og lokaliseringen av distriktskontorene, dessuten lokalisering av sivilforsvarets skole. Distriktsinndelingen følger kommunegrenser. Enhetene er stedfestet til riktig bygning eller område med bygninger.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter

Gyldig

20171010


Storulykkeanlegg produktspesifikasjon

Storulykkeanlegg er alle anlegg i Norge som faller inn under storulykkeforskriften (FOR-2016-06-03-569)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg

Gyldig

20170303