InterkommunaleBrannvesen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gyldig 20170901

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Brannvesen som omfatter mer enn en kommune

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/IKSBrannvesen/20170901

Viser treff 1 - 11 av 11


IKSBrannvesenGrense objekttype

Avgrensing av distriktet til et interkommunalt brannvesen.


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


IKSBrannvesenOmråde objekttype

Distrikt for et interkommunalt brannvesen


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based