Sivilforsvarsdistrikter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gyldig 20171010

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs og er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sivilforsvaret er organisert i 20 distrikter. Datasettet viser distriktsinndelingen og lokaliseringen av distriktskontorene, dessuten lokalisering av sivilforsvarets skole. Distriktsinndelingen følger kommunegrenser. Enhetene er stedfestet til riktig bygning eller område med bygninger.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Sivilforsvarsdistrikter/20171010

Viser treff 1 - 13 av 13


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


SivilforsvarLokalisering objekttype

Sivilforsvarets hovedenheter: distriktskontorene og sivilforsvarets skole


SivilforsvarDistriktsgrense objekttype

Avgrensing av et sivilforsvarsdistrikt


Sivilforsvarsdistrikt objekttype

Område for aktuelt sivilforsvarsdistrikt


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


SivAnlType kodeliste

Egenskapen viser type sivilforsvarsenhet


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based