Tilfluktsrom - offentlige

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gyldig 20191001

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Offentlige tilfluktsrom stedfestet som punkt til den bygningen som tilfluktsrommet ligger i eller til inngangen til tilfluktsrom i fjell o.l.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/TilfluktsromOffentlige/20191001

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7EE76361_FFA5_4bc5_974E_40DBDE875EE5

Viser treff 1 - 7 av 7

Tilfluktsrom objekttype

Tilfluktsrom stedfestet som punkt


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.