Brannalarmsentraler

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Erstattet 20160315

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet viser lokalisering av brannalarmsentralene ("110-sentralene") i Norge og deres distrikter. Norge har i dag 24 brannalarmsentraler som mottar meldinger om brann og ulykker på vegne av landets brannvesen. Sentralene er stedfestet til bygning.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Brannalarmsentraler/20160315

Viser treff 1 - 11 av 11


DistriktGrense110 objekttype

Distrikt som aktuell 110-sentral har primæransvar for.


Distrikt110 objekttype

Distrikt som aktuell 110-sentral har primæransvar for.


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Sentral110 objekttype

Sted hvor alarmer og meldinger som brannvesen skal håndtere tas imot, og hvor tiltak for å mobilisere styrker, kjøretøy og utstyr iverksettes. 110 er nødnummeret til brannalarmsentralene.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based