Brannalarmsentraler

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gyldig 20171010

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet viser lokalisering av brannalarmsentralene ("110-sentralene") i Norge og deres distrikter. Norge har i dag 24 brannalarmsentraler som mottar meldinger om brann og ulykker på vegne av landets brannvesen. Sentralene er stedfestet til bygning.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Brannalarmsentraler/20171010

Viser treff 1 - 12 av 12


Distrikt110 objekttype

Distrikt som aktuell 110-sentral har primæransvar for.


DistriktGrense110 objekttype

Avgrensing av distrikt som aktuell 110-sentral har primæransvar for.


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Sentral110 objekttype

Organisasjon som mottar meldinger om branner og ulykker på vegne av landets brannvesen. "110" er nødnummeret til brannalarmsentralene.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based