NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast

Kartverket Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: NVDB Vegnett Pluss inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger og vegnett for gående og syklende kan også være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker med restriksjoner i form av lineære referanser. I produktet NVDB Vegnett Pluss utveksles objektene som er knyttet til vegnettet med egengeometri hentet fra vegnettet objektet er referert til. Vegnettet ajourføres i Nasjonal Vegdatabank, NVDB.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/NVDBVegnettPluss/1.0

Viser treff 1 - 13 av 13

Veglenke pakke

Pakke med objekttypen som representerer lenker i vegnettet

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\Veglenke

Utkast

1.0


NVDB objekttyper pakke

Pakke med objekter hentet ut fra NVDB objektkatalogen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper

Utkast

1.0


Fellesegenskaper pakke

Pakke med abstrakte objekter som inneholder fellesegenskaper som arves ut i objektene

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\Fellesegenskaper

Utkast

1.0


Datatyper og kodelister pakke

Pakke med alle datatyper og kodelister som brukes i datasettet

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\Datatyper og kodelister

Utkast

1.0