Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_7BBD3F3E_BCEC_4013_BC72_A3380F6E7D6E;Veglenke;Pakke med objekttypen som representerer lenker i vegnettet;pakke;1.0;Utkast;Veglenke;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\Veglenke EAPK_E999DB0C_7322_4445_A8BB_B4B2D653F2F1;NVDB objekttyper;Pakke med objekter hentet ut fra NVDB objektkatalogen;pakke;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper EAPK_CA4BCC78_1951_46a3_9375_F9F64126BE7B;Fellesegenskaper;Pakke med abstrakte objekter som inneholder fellesegenskaper som arves ut i objektene;pakke;1.0;Utkast;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\Fellesegenskaper EAPK_4DFF8E18_0ADF_49ef_9C66_619A6FFC3B99;Datatyper og kodelister;Pakke med alle datatyper og kodelister som brukes i datasettet;pakke;1.0;Utkast;Datatyper og kodelister;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\Datatyper og kodelister EAID_0CA54C12_0721_41ae_910D_ABDB11FB56C0;Realisering av fellesegenskaper;;diagram;1.0;Utkast;NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast EAID_07BC2ED5_EA2F_41ef_AD73_58CDDB0442ED;Realisering av kodelister;;diagram;1.0;Utkast;NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast EAID_D2BC6A4A_E668_4ee7_B910_1A88682A2C71;Oversiktsdiagram;;diagram;1.0;Utkast;NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast EAID_5939948E_C084_4316_92F7_5A3DD8A16180;Realisering av datatyper;;diagram;1.0;Utkast;NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast EAID_BF0930CF_FF4F_4738_A445_AD56DEB8D74B;Pakkerealisering NVDB Vegnett Pluss;;diagram;1.0;Utkast;NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast EAID_9554A49C_696A_4d81_B573_1E5291ED7D57;Hoveddiagram - Veglenke med datatyper og kodelister;;diagram;1.0;Utkast;NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast EAID_F199270B_ACDE_44c8_8A6A_A727DBEF6351;Hoveddiagram - NVDB-objekter;;diagram;1.0;Utkast;NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast EAID_CFAE81AF_E6D4_4d74_90BC_F3DC5DC0C35C;Hoveddiagram - Fellesegenskaper;;diagram;1.0;Utkast;NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast EAID_A041A9DE_0CD5_44f4_BA83_7BB068827CC9;Realisering av Veglenke og NVDB objekttyper;;diagram;1.0;Utkast;NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast