Fellesegenskaper med datatyper og kodelister

diagram

Kartverket Utkast

Fellesegenskaper med datatyper og kodelister