Fellesegenskaper

Kartverket Utkast 1.0

pakke

Beskrivelse: Pakke med abstrakte objekter som inneholder fellesegenskaper som arves ut i objektene

Viser treff 1 - 2 av 2

SOSI_Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner.


SOSI_Objekt_veglenke objekttype

abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.