Samferdsel

Kartverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 6 av 6

VBASE produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\VBASE

Ukjent

FIXME


FKB-Vegnett produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\FKB-Vegnett

Ukjent

FIXME


Elveg 2.0 produktspesifikasjon

Elveg 2.0 inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger skal være representert og gang- og sykkelveger kan være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker med restriksjoner i form av lineære referanser. Vegnettet ajourføres i Nasjonal Vegdatabank, NVDB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0

Gyldig

2.0.2


Elveg forenklet produktspesifikasjon

Elveg 2.0 inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger skal være representert og gang- og sykkelveger kan være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker med restriksjoner i form av lineære referanser. Vegnettet ajourføres i Nasjonal Vegdatabank, NVDB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg forenklet

Utkast

1.0


FKB-Vegnett produktspesifikasjon

FKB-Vegnett 4.6 inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger skal være representert og gang- og sykkelveger kan være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker med restriksjoner i form av lineære referanser. Vegnettet ajourføres i Nasjonal Vegdatabank, NVDB. Denne spesifikasjonen beskriver en eksport fra NVDB beregnet på distribusjon og ajourhold av vegnettsdata gjennom FKB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\FKB-Vegnett

Utkast

4.6


NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast produktspesifikasjon

NVDB Vegnett Pluss inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger og vegnett for gående og syklende kan også være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker med restriksjoner i form av lineære referanser. I produktet NVDB Vegnett Pluss utveksles objektene som er knyttet til vegnettet med egengeometri hentet fra vegnettet objektet er referert til. Vegnettet ajourføres i Nasjonal Vegdatabank, NVDB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast

Utkast

1.0