Datatyper og kodelister

Kartverket Utkast 1.0

pakke

Beskrivelse: Pakke med alle datatyper og kodelister som brukes i datasettet

Viser treff 1 - 3 av 3

Veglenke pakke

Pakke med datatyper og kodelister som hører til vegklenke-objektet

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\Datatyper og kodelister\Veglenke

Utkast

1.0


SOSI_Objekt pakke

Pakke med datatyper og kodelister som hører til SOSI-Objektet

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\Datatyper og kodelister\SOSI_Objekt

Utkast

1.0


NVDB pakke

Pakke med datatyper og kodelister som hører til NVDB-objekter

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\Datatyper og kodelister\NVDB

Utkast

1.0