Realisering av Veglenke og NVDB objekttyper

diagram

Kartverket Utkast

Realisering av Veglenke og NVDB objekttyper