Små vannverk

Mattilsynet Gyldig 20210701

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettene omfatter offentlige eller private vannverk som forsyner under 50 personer. Dataeier: Mattilsynet Datasettet laget til formål for NGF-prosjektet Norsk versjon

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SmaVannverk/20210701

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C89B3990_2A8D_488a_BD00_8BBEFF5314F8

Viser treff 1 - 17 av 17


Vannverk objekttype

Datasettene omfatter offentlige eller private vannverk som forsyner under 50 personer.


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.Kapasitet datatype

Vannverkets kapasitet; antall tilknyttede abonnenter, antall tilknyttede fastboende og vannverkets vannmengde -- Definition -- Capacity of the waterworks; number of subscribers, number of residents and water quantityKommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.