Kildetype KILDETYPE

kodeliste

Mattilsynet Gyldig

Navn Beskrivelse Kodeverdi
Elv-bekk elvBekk
Kildeutspring kildeutspring
Innsjø innsjø
Borebrønn fjell borebrønnFjell
Borebrøn løsmasser borebrønnLøsmasser
Overflatebrønn overflatebrønn
Mottar vann fra annet vannforsyningssystem mottarVannFraAnnetVannforsyningssystem
Annet Annet
Verdi Navn Beskrivelse
Elv-bekk
Kildeutspring
Innsjø
Borebrønn fjell
Borebrøn løsmasser
Overflatebrønn
Mottar vann fra annet vannforsyningssystem
Annet
Name Description Code value
Elv-bekk
Kildeutspring
Innsjø
Borebrønn fjell
Borebrøn løsmasser
Overflatebrønn
Mottar vann fra annet vannforsyningssystem
Annet

Vis Kildetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1