Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_B4BF1DFC_FF89_48ae_B8F5_60628A5B5CAD;Hoveddiagram;;diagram;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk EAID_5BD0CB20_E110_4afc_9422_CBD89A54B8A9;Pakkerealisering;;diagram;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk EAID_73C0E2D2_942B_4d65_938D_899D53D0E9F1;Realisering av SOSI-objekt;;diagram;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk EAID_5C0B6F4C_996E_4b26_832C_A0635CA248B8;Realisering av datatyper;;diagram;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk EAID_B70E8036_6088_4046_873D_93C729CC2A47;Realisering av kodelister;;diagram;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk EAID_640EB2F1_81D3_4a60_B467_D9F4B39A5473;Vannverk;Datasettene omfatter offentlige eller private vannverk som forsyner under 50 personer.;objekttype;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk EAID_6F9CB0E0_2C81_498d_A234_CC378EF3BEF4;GenerelleEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk EAID_11B64A6A_7FC2_4873_8877_70D91F5523AE;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk EAID_3857D710_F9E0_4c93_9B1F_6A6D36A17DA4;MattilsynetAvdeling;;datatype;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk EAID_390DD25A_20F0_4408_AACA_BAC2718720DE;Kapasitet;"Vannverkets kapasitet; antall tilknyttede abonnenter, antall tilknyttede fastboende og vannverkets vannmengde -- Definition -- Capacity of the waterworks; number of subscribers, number of residents and water quantity";datatype;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk EAID_4574790A_0040_465d_8144_FABFE77C736E;MattilsynetRegion;;datatype;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk EAID_68FC71BD_2663_4417_90CA_01982FA2B92A;MattilsynetInformasjon;;datatype;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk EAID_C2DC5EEE_8809_41bf_A846_D3BD062C8828;InntakspunktInformasjon;;datatype;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk EAID_F46D5B02_8C3A_42a3_988C_6A44F7E88FFA;VannverkseierInformasjon;;datatype;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk EAID_43F8BCB4_C1C2_4b36_B071_6DE055434690;Eiertype;;kodeliste;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk EAID_C5C3662F_20C2_4733_B706_71C1F39C7E4D;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk EAID_E6B9375C_4B0E_4573_AE63_8808A8A3843C;Kildetype;;kodeliste;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk EAID_11B64A6A_7FC2_4873_8877_70D91F5523AE;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\Identifikasjon EAID_11B64A6A_7FC2_4873_8877_70D91F5523AE;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\Identifikasjon EAID_11B64A6A_7FC2_4873_8877_70D91F5523AE;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\Identifikasjon EAID_3857D710_F9E0_4c93_9B1F_6A6D36A17DA4;avdelingsId;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\MattilsynetAvdeling EAID_3857D710_F9E0_4c93_9B1F_6A6D36A17DA4;avdelingsnavn;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\MattilsynetAvdeling EAID_390DD25A_20F0_4408_AACA_BAC2718720DE;antallAbonnenter;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\Kapasitet EAID_390DD25A_20F0_4408_AACA_BAC2718720DE;antallFastboende;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\Kapasitet EAID_390DD25A_20F0_4408_AACA_BAC2718720DE;maksVannmengdeM3;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\Kapasitet EAID_4574790A_0040_465d_8144_FABFE77C736E;regionsId;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\MattilsynetRegion EAID_4574790A_0040_465d_8144_FABFE77C736E;regionsnavn;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\MattilsynetRegion EAID_640EB2F1_81D3_4a60_B467_D9F4B39A5473;posisjon;sted som objektet eksisterer på. -- Definition -- Location where the object exists.;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\Vannverk EAID_640EB2F1_81D3_4a60_B467_D9F4B39A5473;eierType;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\Vannverk EAID_640EB2F1_81D3_4a60_B467_D9F4B39A5473;vannforsyningsNavn;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\Vannverk EAID_640EB2F1_81D3_4a60_B467_D9F4B39A5473;vannforsyningsBeskrivelse;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\Vannverk EAID_640EB2F1_81D3_4a60_B467_D9F4B39A5473;kildetype;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\Vannverk EAID_640EB2F1_81D3_4a60_B467_D9F4B39A5473;kapasitet;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\Vannverk EAID_640EB2F1_81D3_4a60_B467_D9F4B39A5473;vannverkseierInformasjon;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\Vannverk EAID_640EB2F1_81D3_4a60_B467_D9F4B39A5473;inntakspunktInformasjon;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\Vannverk EAID_640EB2F1_81D3_4a60_B467_D9F4B39A5473;mattilsynetAvdeling;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\Vannverk EAID_640EB2F1_81D3_4a60_B467_D9F4B39A5473;mattilsynetRegion;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\Vannverk EAID_68FC71BD_2663_4417_90CA_01982FA2B92A;mattilsynetAvdelingId;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\MattilsynetInformasjon EAID_68FC71BD_2663_4417_90CA_01982FA2B92A;mattilsynetAvdelingsnavn;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\MattilsynetInformasjon EAID_68FC71BD_2663_4417_90CA_01982FA2B92A;mattilsynetRegionId;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\MattilsynetInformasjon EAID_68FC71BD_2663_4417_90CA_01982FA2B92A;mattilsynetRegionsnavn;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\MattilsynetInformasjon EAID_6F9CB0E0_2C81_498d_A234_CC378EF3BEF4;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\GenerelleEgenskaper EAID_6F9CB0E0_2C81_498d_A234_CC378EF3BEF4;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\GenerelleEgenskaper EAID_6F9CB0E0_2C81_498d_A234_CC378EF3BEF4;opphav;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\GenerelleEgenskaper EAID_C2DC5EEE_8809_41bf_A846_D3BD062C8828;inntakspunktNavn;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\InntakspunktInformasjon EAID_C2DC5EEE_8809_41bf_A846_D3BD062C8828;inntakspunktBeskrivelse;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\InntakspunktInformasjon EAID_C2DC5EEE_8809_41bf_A846_D3BD062C8828;kommunenummerInntakspunkt;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\InntakspunktInformasjon EAID_C2DC5EEE_8809_41bf_A846_D3BD062C8828;kommunenavnInntakspunkt;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\InntakspunktInformasjon EAID_F46D5B02_8C3A_42a3_988C_6A44F7E88FFA;vannverksEier;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\VannverkseierInformasjon EAID_F46D5B02_8C3A_42a3_988C_6A44F7E88FFA;adressenavn;Gatenavn, nummer og bokstav;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\VannverkseierInformasjon EAID_F46D5B02_8C3A_42a3_988C_6A44F7E88FFA;postnummer;firesifret kode som identifiserer et postnummerområde Merknad: Det første sifferet angir postsone, de to første sifrene angir postregion, de tre første sifrene angir postområde og alle fire sifrene angir postnummerområde/poststed.;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\VannverkseierInformasjon EAID_F46D5B02_8C3A_42a3_988C_6A44F7E88FFA;poststed;navn på poststed i henhold til Postens egne lister ;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\VannverkseierInformasjon EAID_F46D5B02_8C3A_42a3_988C_6A44F7E88FFA;telefonnummer;telefonnummer til eier av kirkebygget ;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\VannverkseierInformasjon EAID_F46D5B02_8C3A_42a3_988C_6A44F7E88FFA;orgNummer;organisasjonsnummer til eier av kirkebygget;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\VannverkseierInformasjon EAID_F46D5B02_8C3A_42a3_988C_6A44F7E88FFA;kommunenummerEier;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\VannverkseierInformasjon EAID_F46D5B02_8C3A_42a3_988C_6A44F7E88FFA;kommunenavnEier;;egenskap;20210701;Gyldig;Små vannverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\VannverkseierInformasjon