Eiertype

kodeliste

Mattilsynet Gyldig

Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bedrift bedrift
Person person
Ukjent ukjent
Verdi Navn Beskrivelse
Bedrift
Person
Ukjent
Name Description Code value
Bedrift
Person
Ukjent

Vis Eiertype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1