MattilsynetAvdeling

datatype

Mattilsynet Gyldig

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
avdelingsId CharacterString 0..1
avdelingsnavn CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
AVDELINGSID CharacterString 6 0..1
AVDELINGSNAVN CharacterString 50 0..1
Name Type English Description
avdelingsId CharacterString
avdelingsnavn CharacterString

Vis MattilsynetAvdeling i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1