VannverkseierInformasjon

datatype

Mattilsynet Gyldig

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
vannverksEier CharacterString 1..1
adressenavn Gatenavn, nummer og bokstav CharacterString 0..1
postnummer firesifret kode som identifiserer et postnummerområde Merknad: Det første sifferet angir postsone, de to første sifrene angir postregion, de tre første sifrene angir postområde og alle fire sifrene angir postnummerområde/poststed. CharacterString 0..1
poststed navn på poststed i henhold til Postens egne lister CharacterString 0..1
telefonnummer telefonnummer til eier av kirkebygget CharacterString 0..1
orgNummer organisasjonsnummer til eier av kirkebygget Integer 0..1
kommunenummerEier nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
kommunenavnEier CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
VANNVERKSEIER CharacterString 100 1..1
ADRESSENAVN CharacterString 300 0..1
POSTNUMMER CharacterString 4 0..1
POSTSTED CharacterString 50 0..1
TELEFONNUMMER CharacterString 15 0..1
ORG_NUMMER Integer 9 0..1
KOMMUNENUMMER_EIER Kommunenummer 4 0..1
KOMMUNENAVN_EIER CharacterString 30 0..1
Name Type English Description
vannverksEier CharacterString
adressenavn CharacterString
postnummer CharacterString
poststed CharacterString
telefonnummer CharacterString
orgNummer Integer
kommunenummerEier Kommunenummer
kommunenavnEier CharacterString

Vis VannverkseierInformasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
Kommunenummer 0 ..1
CharacterString 0 ..1