MattilsynetInformasjon

datatype

Mattilsynet Gyldig

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
mattilsynetAvdelingId CharacterString 1..1
mattilsynetAvdelingsnavn CharacterString 1..1
mattilsynetRegionId CharacterString 1..1
mattilsynetRegionsnavn CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
MATTILSYNETAVDELING CharacterString 1..1
MATTILSYNETAVDELINGSNAVN CharacterString 1..1
MATTILSYNETREGIONID CharacterString 1..1
MATTILSYNETREGIONNAVN CharacterString 0..1
Name Type English Description
mattilsynetAvdelingId CharacterString
mattilsynetAvdelingsnavn CharacterString
mattilsynetRegionId CharacterString
mattilsynetRegionsnavn CharacterString

Vis MattilsynetInformasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1