Bioma-4.1

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.1

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen omfatter naturtyper etter DN’s håndbøker og arter som leve- og funksjonsområder for arter av vilt, virvelløse dyr, planter og fisk

Viser treff 1 - 5 av 5

BmArtsforekomst datatype

angir viktige områder/lokaliteter for arter


BmKilde datatype

kilden registreringen baserer seg på


BmArtsobservasjon datatype

observasjon av arter, med artsnavn, hvor mange og på hvilken dato


BmNaturtypeTillegg datatype

angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde


BmTakson datatype

navn og tilknyttede statusopplysninger for arter