BmArtsobservasjon BMARTOBS

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

observasjon av arter, med artsnavn, hvor mange og på hvilken dato
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bmAntall antall observerte individer av arten Integer 1..1
bmEnhet angir om observasjonen er en hann(er) hunn(er) par, osv. BmEnhet (kodeliste) 1..1
bmRegistreringsdato dato for registrering av arten på lokaliteten Date 1..1
bmKilde kilden registreringen baserer seg på BmKilde (datatype) 1..1
- kildeLink lenke til rapport e.l. Link (datatype) 1..1
- kildeNavn navn på observatør(er) eller forfatter(e) CharacterString 1..1
- kildeTittel kan være navn på rapport, beskrivelse av hva som er gjort CharacterString 1..1
- kildetype hvilken kilde opplysningene stammer fra BmKildetype (kodeliste) 1..1
- kildeÅr publiseringsår (for litteraturhenvisninger) eller år for undersøkelse Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BMANTALL Integer 5 1..1
BMENHET BmEnhet 1 1..1
BMREGDATO Date 1..1
BMKILDE BmKilde 1..1
Name Type English Description
bmAntall Integer biodiversityNumber
bmEnhet BmEnhet biodiversityUnity
bmRegistreringsdato Date biodiversityRegistrationDate
bmKilde BmKilde

Vis BmArtsobservasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
BmEnhet 1 ..1
Date 1 ..1
BmKilde 1 ..1