BmArtsforekomst BMARTSFOREKOMST

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

angir viktige områder/lokaliteter for arter
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bmFunksjon angir hvilken funksjon området har for den aktuelle arten/artsgruppen BmFunksjon (kodeliste) 1..1
bmFunksjonsperiode angir hvilke årstider registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår BmFunksjonsperiode (kodeliste) 0..1
bmKilde hvor registreringen er kommet fra BmKilde (datatype) 1..1
- kildeLink lenke til rapport e.l. Link (datatype) 1..1
- kildeNavn navn på observatør(er) eller forfatter(e) CharacterString 1..1
- kildeTittel kan være navn på rapport, beskrivelse av hva som er gjort CharacterString 1..1
- kildetype hvilken kilde opplysningene stammer fra BmKildetype (kodeliste) 1..1
- kildeÅr publiseringsår (for litteraturhenvisninger) eller år for undersøkelse Integer 1..1
bmRegistreringsdato dato for siste registrering av arten på lokaliteten Date 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BMFUNK BmFunksjon 2 1..1
BM_FUNKPERIODE BmFunksjonsperiode 1 0..1
BMKILDE BmKilde 1..1
BMREGDATO Date 1..1
Name Type English Description
bmFunksjon BmFunksjon biodiversityAreaFeature
bmFunksjonsperiode BmFunksjonsperiode biodiversitySeason
bmKilde BmKilde biodiversitySource
bmRegistreringsdato Date biodiversityRegistrationDate

Vis BmArtsforekomst i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
BmFunksjon 1 ..1
BmFunksjonsperiode 0 ..1
BmKilde 1 ..1
Date 1 ..1