BmKilde BMKILDE

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

kilden registreringen baserer seg på
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kildeLink lenke til rapport e.l. Link (datatype) 1..1
kildeNavn navn på observatør(er) eller forfatter(e) CharacterString 1..1
kildeTittel kan være navn på rapport, beskrivelse av hva som er gjort CharacterString 1..1
kildetype hvilken kilde opplysningene stammer fra BmKildetype (kodeliste) 1..1
kildeÅr publiseringsår (for litteraturhenvisninger) eller år for undersøkelse Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BM_KILDELINK Link * 1..1
BM_KILDENAVN CharacterString 1..1
BM_KILDETITTEL CharacterString 1..1
BMKILDTYP BmKildetype 1 1..1
BM_KILDEÅR Integer 4 1..1
Name Type English Description
kildeLink Link
kildeNavn CharacterString
kildeTittel CharacterString
kildetype BmKildetype biodiversitySourceType
kildeÅr Integer

Vis BmKilde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Link 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
BmKildetype 1 ..1
Integer 1 ..1