FagmodellGeologi

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 13 av 13StoetteforbygningSnoe objekttype

Installasjoner i løsneområde som hindrer skred i å løsne.


Skredoverbygg objekttype

Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller ev. tettet med lettere materiale. Se også utgått Håndbok 100.TiltakITunnel objekttype

Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.Skredutloesningstiltak objekttype

Skredutsatt terreng som er sikret av en eller flere installasjoner i løsneområdet der skred løses ut kunstig. Hver enkelt konstruksjon kartlegges som skredteknisk objekt.
SkredVarslingOvervaakning objekttype

Område som blir overvåket med hensyn på skred.