FKB-AR5

Geovekst Foreslått 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen omfatter beskrivelse av arealressursdatasettet FKB-AR5. FKB-AR5 versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Arealressurs versjon 4.0

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Ar5/4.6

Viser treff 1 - 6 av 6

ArealressursTreslag kodeliste

inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær


ArealressursArealtype kodeliste

hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning


ArealressursSkogbonitet kodeliste

inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke


ArealressursAvgrensingType kodeliste

informasjon om grense som er henta fra annet datasett


ArealressursGrunnforhold kodeliste

inndeling etter tjukkelse, type og fordeling av jorddekket


ArealressursKartstandard kodeliste

informasjon om hvilket klassifikasjonssystem som er brukt