FKB AR5

Geovekst 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4

FKB-AR5-5.0.1 produktspesifikasjon

Datamodell for produktspesifikasjonen FKB-AR5. AR5 er et datasett som klassifiserer arealressuresene til alt areal ut fra arealtype (bebygd areal, dyrka mark, skog osv.), grunnforhold og bonitet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0.1

Gyldig

5.0.1


FKB-AR5-5.1 produktspesifikasjon

Datamodell for produktspesifikasjonen FKB-AR5. AR5 er et datasett som klassifiserer arealressuresene til alt areal ut fra arealtype (bebygd areal, dyrka mark, skog osv.), grunnforhold og bonitet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.1

Gyldig

5.1


FKB-AR5-5.0 produktspesifikasjon

Datamodell for produktspesifikasjonen FKB-AR5. AR5 er et datasett som klassifiserer arealressuresene til alt areal ut fra arealtype (bebygd areal, dyrka mark, skog osv.), grunnforhold og bonitet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0

Gyldig

5.0


FKB-AR5 produktspesifikasjon

Spesifikasjonen omfatter beskrivelse av arealressursdatasettet FKB-AR5. FKB-AR5 versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Arealressurs versjon 4.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5

Foreslått

4.6