ArealressursSkogbonitet AreaResourceForestSiteQuality ARSKOGBON

kodeliste

Geovekst Foreslått

inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Impediment Impediment; mindre enn 0,1 m³ tilvekst per dekar og år 11
Lav Lav; 0,1 - 0,3 m³ tilvekst per dekar og år 12
Middels Middels; 0,3 - 0,5 m³ tilvekst per dekar og år 13
Høy Høy; 0,5 - 1,0 m³ tilvekst per dekar og år 14
Særs høy Særs høy; mer enn 1,0 m³ tilvekst per dekar og år 15
Ikke relevant Ikke relevant; opplysning om skogbonitet er ikke relevant 98
Ikke registrert Ikke registrert; opplysning om skogbonitet er ikke registrert 99
Verdi Navn Beskrivelse
Impediment Impediment; mindre enn 0,1 m³ tilvekst per dekar og år
Lav Lav; 0,1 - 0,3 m³ tilvekst per dekar og år
Middels Middels; 0,3 - 0,5 m³ tilvekst per dekar og år
Høy Høy; 0,5 - 1,0 m³ tilvekst per dekar og år
Særs høy Særs høy; mer enn 1,0 m³ tilvekst per dekar og år
Ikke relevant Ikke relevant; opplysning om skogbonitet er ikke relevant
Ikke registrert Ikke registrert; opplysning om skogbonitet er ikke registrert
Name Type Description Code value
Impediment <undefined> Impediment
Low <undefined> Low
Medium <undefined> Medium
High <undefined> High
Particularly high <undefined> Particularly high
Not relevant <undefined> Not relevant
Not registered <undefined> Not registered

Vis ArealressursSkogbonitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1