ArealressursGrunnforhold AreaResourceSoilConditions ARGRUNNF

kodeliste

Geovekst Foreslått

inndeling etter tjukkelse, type og fordeling av jorddekket
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Blokkmark Blokkmark; areal der overflata i hovedsak er dekt med steinblokker. 41
Fjell i dagen Fjell i dagen; areal der mer enn 50 % er bart fjell og mindre enn 10 % har jord dypere enn 30 cm. 42
Grunnlendt Grunnlendt; areal der mer enn 50 % har mindre jorddybde enn 30 cm, men som ikke kan klassifiseres som fjell i dagen. 43
Ikke registrert Ikke registrert; opplysning om grunnforhold er ikke registrert. 99
Ikke relevant Ikke relevant; opplysning om grunnforhold er ikke relevant. 98
Jorddekt Jorddekt; fastmark der mer enn 50 % av arealet har større jorddybde enn 30 cm 44
Konstruert Konstruert; areal som er sterkt menneskepåvirket og ikke biologisk produktivt 46
Organiske jordlag Organiske jordlag; areal som har et organisk jordlag tjukkere enn 30 cm (20 cm) 45
Verdi Navn Beskrivelse
Blokkmark Blokkmark; areal der overflata i hovedsak er dekt med steinblokker.
Fjell i dagen Fjell i dagen; areal der mer enn 50 % er bart fjell og mindre enn 10 % har jord dypere enn 30 cm.
Grunnlendt Grunnlendt; areal der mer enn 50 % har mindre jorddybde enn 30 cm, men som ikke kan klassifiseres som fjell i dagen.
Ikke registrert Ikke registrert; opplysning om grunnforhold er ikke registrert.
Ikke relevant Ikke relevant; opplysning om grunnforhold er ikke relevant.
Jorddekt Jorddekt; fastmark der mer enn 50 % av arealet har større jorddybde enn 30 cm
Konstruert Konstruert; areal som er sterkt menneskepåvirket og ikke biologisk produktivt
Organiske jordlag Organiske jordlag; areal som har et organisk jordlag tjukkere enn 30 cm (20 cm)
Name Type Description Code value
Boulder land <undefined> Boulder land
Exposed bedrock <undefined> Exposed bedrock
Shallow soil <undefined> Shallow soil
Not registered <undefined> Not registered
Not relevant <undefined> Not relevant
Soil-covered <undefined> Soil-covered
Konstruert <undefined>
Organic soil <undefined> Organic soil

Vis ArealressursGrunnforhold i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1