ArealressursTreslag AreaResourceTypeOfWood ARTRESLAG

kodeliste

Geovekst Foreslått

inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Barskog Barskog; minst 50 % av skogdekt areal er dekt av bartrær 31
Lauvskog Lauvskog; mindre enn 20 % av skogdekt areal er dekt av bartrær 32
Blandingsskog Blandingsskog; mellom 20 - 50 % av skogdekt areal er dekt av bartrær 33
Ikke tresatt Ikke tresatt; arealet har ikke tresetting som holder kravet til skog 39
Ikke relevant Ikke relevant; opplysning om treslag er ikke relevant 98
Ikke registrert Ikke registrert; opplysning om treslag er ikke registrert 99
Verdi Navn Beskrivelse
Barskog Barskog; minst 50 % av skogdekt areal er dekt av bartrær
Lauvskog Lauvskog; mindre enn 20 % av skogdekt areal er dekt av bartrær
Blandingsskog Blandingsskog; mellom 20 - 50 % av skogdekt areal er dekt av bartrær
Ikke tresatt Ikke tresatt; arealet har ikke tresetting som holder kravet til skog
Ikke relevant Ikke relevant; opplysning om treslag er ikke relevant
Ikke registrert Ikke registrert; opplysning om treslag er ikke registrert
Name Type Description Code value
Coniferous forest <undefined> Coniferous forest
Deciduous forest <undefined> Deciduous forest
Mixied forest <undefined> Mixied forest
No growth of trees <undefined> No growth of trees
Not relevant <undefined> Not relevant
Not registered <undefined> Not registered

Vis ArealressursTreslag i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1