ArealressursAvgrensingType AreaResourceDelimitationType ARAVGRTYPE

kodeliste

Geovekst Foreslått

informasjon om grense som er henta fra annet datasett
Navn Beskrivelse Kodeverdi
ArealressursGrense ArealressursGrense; grense mot annet arealressurskartlagt areal 4206
IkkeKartlagtgrense IkkeKartlagtgrense; grense mot ikke kartlagt område 9300
Isbregrense Isbregrense; grense mot isbre 3310
Lagringsenhetgrense Lagringsenhetgrense; grense for lagringsenhet 9111
Samferdselsgrense Samferdselsgrense; grense mot samferdselsområde 7200
Vanngrense Vanngrense; grense mot vann 3000
Verdi Navn Beskrivelse
ArealressursGrense ArealressursGrense; grense mot annet arealressurskartlagt areal
IkkeKartlagtgrense IkkeKartlagtgrense; grense mot ikke kartlagt område
Isbregrense Isbregrense; grense mot isbre
Lagringsenhetgrense Lagringsenhetgrense; grense for lagringsenhet
Samferdselsgrense Samferdselsgrense; grense mot samferdselsområde
Vanngrense Vanngrense; grense mot vann
Name Type Description Code value
AreaResourceBoundary <undefined> AreaResourceBoundary
NonSurveyedBoundary <undefined> NonSurveyedBoundary
GlacierBoundary <undefined> GlacierBoundary
Storage Unit Boundary <undefined> Storage Unit Boundary
Traffic boundary <undefined> Traffic boundary
Water boundary <undefined> Water boundary

Vis ArealressursAvgrensingType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1