ArealressursArealtype AreaResourceAreaType ARTYPE

kodeliste

Geovekst Foreslått

hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bebygd Bebygd; areal som er utbygd eller i betydelig grad opparbeida, samt tilstøtende arealer som i funksjon er nært knytta til bebyggelsen 11
Ferskvann Ferskvann; innsjø og elv 81
Fulldyrka jord Fulldyrka jord; jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og som kan benyttes til åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying 21
Hav Hav 82
Ikke kartlagt Ikke kartlagt; areal som har ukjent beskaffenhet. 99
Innmarksbeite Innmarksbeite; jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet skal være dekt av grasarter 23
Myr Myr; areal med myrvegetasjon og minst 30 cm tjukt torvlag 60
Overflatedyrka jord Overflatedyrka jord; jordbruksareal som for det meste er rydda og jevna i overflata, slik at maskinell høsting er mulig 22
Samferdsel Samferdsel; areal som brukes til samferdsel 12
Skog Skog; areal med minst 6 trær per dekar som er eller kan bli 5 meter høye, og disse bør være jevnt fordelt på arealet. 30
Snøisbre Snøisbre; blanding av snø og isbre som ikke smelter i løpet av sommeren 70
Åpen fastmark Åpen fastmark; fastmark som ikke er jordbruksareal, skog, bebygd eller samferdsel 50
Verdi Navn Beskrivelse
11 Bebygd Bebygd; areal som er utbygd eller i betydelig grad opparbeida, samt tilstøtende arealer som i funksjon er nært knytta til bebyggelsen
81 Ferskvann Ferskvann; innsjø og elv
21 Fulldyrka jord Fulldyrka jord; jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og som kan benyttes til åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying
82 Hav Hav
99 Ikke kartlagt Ikke kartlagt; areal som har ukjent beskaffenhet.
23 Innmarksbeite Innmarksbeite; jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet skal være dekt av grasarter
60 Myr Myr; areal med myrvegetasjon og minst 30 cm tjukt torvlag
22 Overflatedyrka jord Overflatedyrka jord; jordbruksareal som for det meste er rydda og jevna i overflata, slik at maskinell høsting er mulig
12 Samferdsel Samferdsel; areal som brukes til samferdsel
30 Skog Skog; areal med minst 6 trær per dekar som er eller kan bli 5 meter høye, og disse bør være jevnt fordelt på arealet.
70 Snøisbre Snøisbre; blanding av snø og isbre som ikke smelter i løpet av sommeren
50 Åpen fastmark Åpen fastmark; fastmark som ikke er jordbruksareal, skog, bebygd eller samferdsel
Name Type Description Code value
Developed area <undefined> Developed area
Freshwater <undefined> Freshwater
Fully cultivated land <undefined> Fully cultivated land
Ocean <undefined> Ocean
Not surveyed <undefined> Not surveyed
Home fields grazing land <undefined> Home fields grazing land
Marsh <undefined> Marsh
Superficially cultivated land <undefined> Superficially cultivated land
Communications/traffic <undefined> Communications/traffic
Forest <undefined> Forest
Snowy glacier?? <undefined> Snowy glacier??
Open firm ground <undefined> Open firm ground

Vis ArealressursArealtype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1