ArealressursKartstandard AreaResourceMapStandard ARKARTSTD

kodeliste

Geovekst Foreslått

informasjon om hvilket klassifikasjonssystem som er brukt
Navn Beskrivelse Kodeverdi
AR5 AR5 AR5
Verdi Navn Beskrivelse
AR5 AR5
Name Type Description Code value
AR5 <undefined> AR5

Vis ArealressursKartstandard i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1