Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_017D3DB4_84A4_41ac_A5BF_9EC77EAEFFA1;Generelle konsepter;Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6;pakke;1.0;Foreslått;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5\Generelle konsepter EAID_B8C5C7B2_30F6_4b7c_BE6A_7ECB61A527D7;Arv av fellesegenskaper;;diagram;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5 EAID_93270ADF_CAB5_4a77_9EA9_CF2F1C10B5F3;Objekttyper, egenskaper og flateavgrensning;;diagram;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5 EAID_22B5BE3B_7D27_46a5_930F_BE747A7AFB6E;Realisering av objektyper og kodelister;;diagram;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5 EAID_D83BBC3C_DD3E_40a8_97E9_35716183CE9D;Pakkerealisering;;diagram;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5 EAID_DE2F26D6_172E_46df_964D_5090FEA9E647;Kodelister;;diagram;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5 EAID_4A34F87E_0EDC_4b8b_8BF6_8FF9B249859F;ArealressursGrense;avgrensing for en eller to arealressursflater;objekttype;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5 EAID_B3D483DE_859B_421d_8DA2_62BEC7DF463C;ArealressursFlate;et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem;objekttype;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5 EAID_D473EE47_A820_45bf_923D_CEB70F9FFCDD;ArealressursGrenseFiktiv;avgrensing mellom to arealressursflater som har like egenskapsverdier;objekttype;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5 EAID_1C9DF7C0_F7B3_42fa_9DEE_97DA7D5D57D7;ArealressursTreslag;inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær;kodeliste;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5 EAID_221C0843_49BB_4415_B50D_D3A6EBFB2C81;ArealressursArealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning;kodeliste;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5 EAID_275032EE_3A2C_4c13_85F6_FD4D69B11CC5;ArealressursSkogbonitet;inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke;kodeliste;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5 EAID_4A6CED5C_0D6B_48e3_955E_14C3F5F05A9A;ArealressursAvgrensingType;informasjon om grense som er henta fra annet datasett;kodeliste;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5 EAID_99134C7D_75CB_42d2_AAB7_B54245D9B3C9;ArealressursGrunnforhold;inndeling etter tjukkelse, type og fordeling av jorddekket;kodeliste;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5 EAID_B5DC2987_F57A_4576_B7C9_8D1570B8EABD;ArealressursKartstandard;informasjon om hvilket klassifikasjonssystem som er brukt;kodeliste;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5 EAID_4A34F87E_0EDC_4b8b_8BF6_8FF9B249859F;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5\ArealressursGrense EAID_4A34F87E_0EDC_4b8b_8BF6_8FF9B249859F;avgrensingType;informasjon om grense som er henta fra annet datasett;egenskap;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5\ArealressursGrense EAID_B3D483DE_859B_421d_8DA2_62BEC7DF463C;område;objektets utstrekning;egenskap;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5\ArealressursFlate EAID_B3D483DE_859B_421d_8DA2_62BEC7DF463C;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5\ArealressursFlate EAID_B3D483DE_859B_421d_8DA2_62BEC7DF463C;arealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning;egenskap;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5\ArealressursFlate EAID_B3D483DE_859B_421d_8DA2_62BEC7DF463C;treslag;inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær;egenskap;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5\ArealressursFlate EAID_B3D483DE_859B_421d_8DA2_62BEC7DF463C;skogbonitet;inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke;egenskap;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5\ArealressursFlate EAID_B3D483DE_859B_421d_8DA2_62BEC7DF463C;grunnforhold;inndeling etter tjukkelse, type og fordeling av jorddekket;egenskap;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5\ArealressursFlate EAID_B3D483DE_859B_421d_8DA2_62BEC7DF463C;kartstandard;informasjon om hvilket klassifikasjonssystem som er brukt;egenskap;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5\ArealressursFlate EAID_D473EE47_A820_45bf_923D_CEB70F9FFCDD;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5\ArealressursGrenseFiktiv