FKB-AR5

Geovekst Foreslått 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen omfatter beskrivelse av arealressursdatasettet FKB-AR5. FKB-AR5 versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Arealressurs versjon 4.0

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Ar5/4.6

Viser treff 1 - 15 av 15

ArealressursArealtype kodeliste

hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning


ArealressursAvgrensingType kodeliste

informasjon om grense som er henta fra annet datasett


ArealressursFlate objekttype

et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem


ArealressursGrense objekttype

avgrensing for en eller to arealressursflater


ArealressursGrenseFiktiv objekttype

avgrensing mellom to arealressursflater som har like egenskapsverdier


ArealressursGrunnforhold kodeliste

inndeling etter tjukkelse, type og fordeling av jorddekket


ArealressursKartstandard kodeliste

informasjon om hvilket klassifikasjonssystem som er brukt


ArealressursSkogbonitet kodeliste

inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke


ArealressursTreslag kodeliste

inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær
Generelle konsepter pakke

Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5\Generelle konsepter

Foreslått

1.0