Forurenset Grunn

Miljødirektoratet Foreslått 2.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse:

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/tull

Viser treff 1 - 10 av 10


Nøyaktighetsklasse kodeliste

grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent 4: < 20 m 3: 20-50 m 2: 50-100 m 1: > 100 mPåvirkningsgrad kodeliste

angir i hvilken grad lokaliteten påvirker sine omgivelser. Merknad: Påvirkningsgraden er vurdert ut fra tilgjengelig informasjon om den enkelte lokalitet. En lokalitet endrer påvirkningsgrad hvis gjennomførte tiltak eller undersøkelser gir grunn til detKommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.