VedtakType VEDTAK_TYPE

kodeliste

Miljødirektoratet Foreslått

Navn Beskrivelse Kodeverdi
avgjørelseKlage avgjørelseKlage
delegeringMyndighet delegeringMyndighet
godkjentByggeGrave godkjentByggeGrave
kravAvslutningEtterdrift kravAvslutningEtterdrift
påleggOvervåking påleggOvervåking
påleggRåderettsbegrensning påleggRåderettsbegrensning
påleggTiltak påleggTiltak
påleggTiltaksplan påleggTiltaksplan
påleggTinglysning påleggTinglysning
påleggUndersøkelse påleggUndersøkelse
tillatelse tillatelse
Verdi Navn Beskrivelse
avgjørelseKlage
delegeringMyndighet
godkjentByggeGrave
kravAvslutningEtterdrift
påleggOvervåking
påleggRåderettsbegrensning
påleggTiltak
påleggTiltaksplan
påleggTinglysning
påleggUndersøkelse
tillatelse
Name Type Description Code value
avgjørelseKlage <undefined>
delegeringMyndighet <undefined>
godkjentByggeGrave <undefined>
kravAvslutningEtterdrift
påleggOvervåking <undefined>
påleggRåderettsbegrensning <undefined>
påleggTiltak <undefined>
påleggTiltaksplan <undefined>
påleggTinglysning <undefined>
påleggUndersøkelse <undefined>
tillatelse <undefined>

Vis VedtakType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1