ProsessStatus

kodeliste

Miljødirektoratet Foreslått

Navn Beskrivelse Kodeverdi
avsluttet avsluttet
overvåkning overvåkning
tiltakGjennomført tiltakGjennomført
tiltakIgangsatt tiltakIgangsatt
uavklart uavklart
undersøkelseGjennomført undersøkelseGjennomført
undersøkelseIgangsatt undersøkelseIgangsatt
Verdi Navn Beskrivelse
avsluttet
overvåkning
tiltakGjennomført
tiltakIgangsatt
uavklart
undersøkelseGjennomført
undersøkelseIgangsatt
Name Description Code value
avsluttet
overvåkning
tiltakGjennomført
tiltakIgangsatt
uavklart
undersøkelseGjennomført
undersøkelseIgangsatt

Vis ProsessStatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1