ForvaltningsmyndighetType MYNDIGHET_TYPE

kodeliste

Miljødirektoratet Foreslått

Navn Beskrivelse Kodeverdi
kommune kommune
miljødirektoratet miljødirektoratet
statsforvalteren statsforvalteren
Verdi Navn Beskrivelse
kommune
miljødirektoratet
statsforvalteren
Name Description Code value
kommune
miljødirektoratet
statsforvalteren

Vis ForvaltningsmyndighetType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1