arealNøyaktighetType

kodeliste

Miljødirektoratet Foreslått

Navn Beskrivelse Kodeverdi
høy høy
lav lav
middels middels
Verdi Navn Beskrivelse
høy
lav
middels
Name Description Code value
høy
lav
middels

Vis arealNøyaktighetType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1